نمایش پروفایل به عنوان شبکه اجتماعی

این گزینه به صورت پیش‌فرض فعال است که با فعال بودن آن، حساب پروفایلتان به لیست شبکه‌های اجتماعیتان، افزوده می‌شود.