تنظیمات کارت ویزیت

در این قسمت حساب پروفایل مورد نظر برای اتصال به کارت ویزیت آنلاینتان را انتخاب کنید. اطلاعاتی که در کارت ویزیت شما نمایش داده خواهد شد، خلاصه ای از اطلاعات حساب پروفایل شما است.