API اصلی سرویس آواتار پروفایل

API اصلی سرویس آواتار پروفایل به شما این امکان را خواهد داد که به تصاویر کاربران براساس آدرس ایمیل و هم‌چنین شماره تماس آن‌ها دسترسی پیدا کنید. این API علاوه بر سرویس پروفایل و گراواتار با سرویس Google Plus و تلگرام نیز یکپارچه‌سازی شده‌است.

درصورتی که درخواست براساس شماره تماس فرد باشد، اولویت دریافت از سرویس پروفایل و اولویت بعد با سرویس تلگرام می‌باشد. در صورتی که درخواست براساس آدرس ایمیل فرد باشد اولویت اول دریافت از سرویس پروفایل، اولویت دوم سرویس گوگل و در نهایت سرویس گراواتار می باشد.

این اولیت‌بندی‌ها درجهت دریافت به‌روزترین تصاویر و اطلاعات کاربران می‌باشد.

https://avatar.profile.ir/get?type=email&v={email_address}

خروجی JSON

{
                 "entry": {
                    "hash": null,
                    "mobile": null,
                    "email": "sample@domain.com",
                    "profileUrl": null,
                    "username": null,
                    "thumbnailUrl": "https://files.profile.ir/Thumbs/sample/sample.jpg",
                    "displayName": "sample User"
                 }
                }

خروجی JSON

{
                 "entry": {
                    "hash": null,
                    "mobile": +981234567890,
                    "email": null,
                    "profileUrl": http://profile.ir/sampleUser,
                    "username": "sampleUser",
                    "thumbnailUrl": "https://files.profile.ir/Thumbs/sample/sample.jpg",
                    "displayName": "sample User"
                 }
                }

لطفا در نظر داشته باشید شماره تماس تنها در قالب +98 قابل قبول است و همچنین در هنگام استفاده به جای استفاده از کاراکتر + از مقدار انکد شده‌ی آن (%2B) استفاده شود.

در صورتی که برای درخواست شما هیچ پاسخی یافت نشود JSON بامحتوای زیر دریافت خواهید کرد.

{"entry":null}

امنیت اطلاعات

در جهت حفظ اطلاعات افراد به‌خصوص هنگام استفاده مستقیم از شماره تماس یا آدرس ایمیل آن‌ها، بهتر است که درخواست شما در سمت سرور اجرا شده و سپس خروجی در سمت کلاینت مورد استفاده قرار گیرد.