ساختار درخواست اطلاعات کاربر

از سرویس آواتار پروفایل می‌توان در دو قالب متفاوت خروجی دریافت کرد.

  • خروجی در قالب تصویر
  • خروجی در قالب JSON